Controlling services - Policy enforcement

Toepassing van beleidsregels

Ons team van experts neemt je organisatie de controlling-taken uit handen. Het voert onpartijdige en consequente controles uit om de naleving van de beleidsregels te waarborgen en juridische risico’s tegen te gaan.

  • Toets het interne onkostenbeleid.
  • Verifieer de aanwezigheid en kwaliteit van kwitanties
  • Bevestig de nauwkeurigheid van onkostendeclaraties.
  • Identificeer en verhelp dubbele onkostenposten.
  • Controleer de boekingen van reiskosten./li>
Controlling services - Support

Ondersteuning waar en wanneer je die maar nodig hebt

Je kunt op onze experts vertrouwen voor hulp met verificatie- en goedkeuringstaken. Daarmee houdt je team tijd over voor complexere vraagstukken en activiteiten met toegevoegde waarde.

Onze add-ons

Ontsluit vergelijkbare impact voor uw bedrijf