Automated expense approvals - Customisable spend rules

Aanpasbare regels voor uitgaven

Richt goedkeuringsworkflows in op basis van je interne beleid om het leeuwendeel van alle onkostendeclaraties te automatiseren. Op die manier kun je je focus richten op de onkosten die werkelijk om je aandacht vragen.

Automated expense approvals - Policy warnings

Beleidswaarschuwingen

Rydoo waarschuwt gebruikers voor onkosten die mogelijk niet aan de regels voldoen voordat ze die kunnen declareren. De goedkeurende manager en het financiële team worden hiervan op de hoogte gesteld, zodat ze voor een juiste afhandeling van de onkosten kunnen zorgen.

Expense approvals - Post sending control - Photo

Controle achteraf

Financiële teams kunnen de zakelijke bestedingen van werknemers analyseren voor het uitlichten van patronen en potentiële manieren om de beleidsregels te omzeilen. Ze kunnen de beleidsinstellingen snel aanpassen om toekomstige risico’s tot een minimum te beperken.

Wat onze klanten zeggen

David Soulé

David Soulé, travel & expense manager bij Sodexo

Rydoo zorgt voor een enorme verbetering. Het platform maakte het mogelijk om een reis- en onkostenbeleid toe te passen en compliance te waarborgen.

 

Corinne M

Corinne M, Leider financiën

 

Rydoo’s geautomatiseerde onkosten goedkeuringen hebben het voor ons bedrijf mogelijk gemaakt om onze interne beleidsregels toe te passen op de onkostenstromen. Vandaag mogen onze lijnmanagers alleen uitgaven goedkeuren die een bepaalde drempel overschrijden, die ouder zijn dan zes maanden of waarvan is aangegeven dat er een ontvangstbewijs ontbreekt. Rydoo’s geautomatiseerde onkosten goedkeuringen hebben ons enorm geholpen om fraude in een vroeg stadium op te sporen en onze managers kostbare tijd te besparen.

 

Ontdek meer functies

Gebruikt door marktleiders en start-ups in meer dan 130 landen

Deloitte light logo  Miele light logo  Sabadell light logo   Swiss light logo