Wat je beslist over dagvergoedingen moet weten

 

Wat is een dagvergoeding?

Een dagvergoeding is een dagelijkse vergoeding die een werkgever aan een medewerker verstrekt om de onkosten voor zakelijke reizen te dekken. Meestal gaat het om maaltijden en overnachtingen. In plaats van losse bonnetjes in te moeten dienen om deze onkosten vergoed te krijgen, ontvangen werknemers een vast bedrag dat zij elke dag in het kader van hun zakelijke reis kunnen uitgeven.

Hoe wordt de hoogte van dagvergoedingen vastgesteld?

De tarieven voor dagvergoedingen verschillen per locatie, aangezien de kosten van levensonderhoud per land verschillen. De Hoewel de meeste landen het gebruik van dagvergoedingen toestaan, kent elk land zijn eigen regels en maximumbedragen voor niet-belastbare dagvergoedingen.

Per diem compliance - description illustration

Wat houdt dit in voor bedrijven?

Organisaties kunnen ervoor kiezen om uit te gaan van de officiële maximumbedragen of om hogere dagvergoedingen uit te keren. In dat laatste geval kunnen deze vergoedingen als belastbaar inkomen van de werknemer worden aangemerkt. Raadpleeg onze pagina’s voor de verschillende landen voor meer informatie over de naleving van de lokale richtlijnen voor dagvergoedingen die mogelijk van toepassing zijn.

Belangrijk: Deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Neem contact op met de lokale autoriteiten om er zeker van te zijn dat je organisatie aan alle eisen van de wet- en regelgeving voldoet. Er kan namelijk sprake zijn van unieke factoren waarmee je organisatie rekening moet houden.

Ontvang maandelijkse compliance updates in je inbox

Risicobeperking mogelijk gemaakt door Rydoo

Het Compliance Centre wordt onderhouden door Rydoo, een oplossing voor onkostenbeheer die onkostenstromen automatiseert, vergoedingscycli vereenvoudigt en belasting-, dagvergoeding- en kilometerregelingen bijhoudt.

Rydoo's compliance expertise is trusted by

Deloitte light logo  Miele light logo  Sabadell light logo   Swiss light logo