Wat je beslist over kilometervergoedingen moet weten

 

Wat zijn kilometervergoedingen?

Kilometervergoedingen vertegenwoordigen een manier voor werkgevers om medewerkers te compenseren voor het zakelijk gebruik van hun privévoertuigen.

Hoe worden kilometervergoedingen berekend?

Het tarief op basis waarvan werknemers afgelegde kilometers vergoed krijgen wordt bepaald door een officiële instelling zoals de IRS in de Verenigde Staten of de HMRC in het Verenigd Koninkrijk. Dit varieert dus per land. Het tarief kan ook afhangen van het type voertuig of het aantal passagiers dat aan een zakelijke reis deelneemt.

Mileage Reimbursement - Description - illustration

Wat maakt deel uit van kilometervergoedingen?

In de tarieven voor kilometervergoedingen zijn niet alleen brandstofkosten opgenomen. Ze houden ook rekening met onkosten zoals motorolie, de aanschaf van banden, wegenbelasting, autoverzekeringen, onderhoud en afschrijvingen.

Belangrijk: Deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Neem contact op met de lokale autoriteiten om er zeker van te zijn dat je organisatie aan alle eisen van de wet- en regelgeving voldoet. Er kan namelijk sprake zijn van unieke factoren waarmee je organisatie rekening moet houden.

Ontvang maandelijkse compliance updates in je inbox

Risicobeperking mogelijk gemaakt door Rydoo

Het Compliance Centre wordt onderhouden door Rydoo, een oplossing voor onkostenbeheer die onkostenstromen automatiseert, vergoedingscycli vereenvoudigt en belasting-, dagvergoeding- en kilometerregelingen bijhoudt.

Rydoo's compliance expertise is trusted by

Deloitte light logo  Miele light logo  Sabadell light logo   Swiss light logo