Privévoertuigen voor zakelijke reizen

Wanneer een werknemer, werkzaam voor een Belgische werkgever, een privévoertuig gebruikt voor zakelijke doeleinden, kan de werkgever ervoor kiezen om de werknemer ofwel te vergoeden voor de werkelijke gemaakte kosten (op basis van bewijsmateriaal verstrekt door de werknemer), ofwel te vergoeden op basis van een vast bedrag per gereden kilometer (kilometervergoeding).

Deze kilometervergoeding voor motorvoertuigen, vastgesteld door de overheid, is maximaal:

Period Rate
01/04/2023 – 30/06/2023 €0,4246
01/01/2023 – 31/03/2023 €0,4259
01/10/2022 – 31/12/2022 €0,4201
01/07/2022 – 30/09/2022 €0,4170
01/03/2022 – 30/06/2022 €0,4020

 

Het is toegestaan voor een werkgever om een hogere kilometervergoeding te hanteren, maar de werkgever moet kunnen aantonen dat het hogere tarief in overeenstemming is met de werkelijke kosten per kilometer.

Kilometervergoedingen op basis van het officiële maximale tarief zijn in België niet belastbaar (noch voor inkomstenbelastingen, noch voor socialezekerheidsbijdragen). De afstand tussen de woning van de werknemer en de werklocatie moet worden uitgesloten van de kilometervergoeding. De jaarlijkse afstand voor kilometervergoedingen mag niet meer bedragen dan 24.000 km. Indien dit het geval is, moeten de werkgever/werknemer dit kunnen aantonen.

Fietsverplaatsing

In België bestaat er ook een kilometervergoeding voor de fiets (momenteel €0,25 per kilometer). Over het algemeen is dit beperkt tot het woon-werkverkeer, maar in sommige sectoren is het ook toegestaan voor zakelijke reizen.

Bulb Icon

Lees hier meer over kilometervergoedingen.

Laatst gewijzigd