In Nederland wordt BTW geheven. BTW is een belasting op toegevoegde waarde die rechtstreeks wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten in Nederland.

De verschillende btw-tarieven in Nederland zijn:

Tarief Type Goederen en diensten
21% Algemeen Alle goederen en diensten, behalve de uitgesloten goederen en diensten
9% Verlaagd Gewone producten of diensten zoals eten en drinken, landbouwproducten en -diensten, geneesmiddelen, boeken, dagbladen en tijdschriften (uitgebreide lijst)
0% Nul Zakendoen in het buitenland vanuit Nederland; levering van goederen vanuit Nederland naar een ander EU-land; diensten in verband met grensoverschrijdende transacties; internationaal personenvervoer

 

Sommige goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw. Meer informatie over deze vrijstellingen vind je op de website van de Belastingdienst.

Laatst gewijzigd