Vanaf 1 juli 2024 zijn organisaties van meer dan 100 medewerkers verplicht te rapporteren over het zakelijk verkeer en het woon-werk verkeer van hun werknemers. Dit wordt de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) genoemd.

Besluit CO₂ - reductie werkgebonden personenmobiliteit

Deze nieuwe rapportageverplichting kadert in de inspanning om negatieve klimaateffecten van werkgebonden mobiliteit terug te dringen, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Er werd namelijk geconcludeerd dat bijna de helft van de CO₂-uitstoot door personenmobilteit komt door werkgebonden mobiliteit. De nieuwe verplichting beoogt meer inzicht te verstrekken en werkgevers te stimuleren om bewuste keuzes te maken.

Gegevens verzamelen en doorgeven

Voor het voldoen aan de rapportageverplichting moeten de jaarkilometers per mobiliteitscategorie, evenals het gebruikte brandstoftype, worden gerapporteerd aan de overheid (RVO).

Concreet betekent dit dat de volgende gegevens zullen moeten worden gerapporteerd:

Zakelijke mobiliteit Woon-werkverkeer
Auto, benzine Jaarkilometers Jaarkilometers
Auto, diesel Jaarkilometers Jaarkilometers
Auto’s die behoren tot de (plug in) hybrides Jaarkilometers Jaarkilometers
Auto, 100% elektrisch Jaarkilometers Jaarkilometers
Auto, andere brandstoffen Jaarkilometers Jaarkilometers
Motorfiets, benzine Jaarkilometers Jaarkilometers
Motorfiets, elektrisch Jaarkilometers Jaarkilometers
Bromfiets/scooter, benzine Jaarkilometers Jaarkilometers
Bromfiets/scooter, benzine Jaarkilometers Jaarkilometers
(e-)Fiets en lopen Jaarkilometers Jaarkilometers
Openbaar vervoer Totaalbedrag in euro’s Jaarkilometers

 

De CO₂-uitstoot zelf hoef je niet bij te houden of te berekenen. Op basis van de ingevulde gegevens, berekent het digitaal formulier de CO₂-uitstoot automatisch.

Meer informatie over de gegevensverzameling en -rapportage, vind je de Handreiking voor werkgevers en op de website van RVO.

CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU richtlijn die tot doel heeft ervoor te zorgen dat bedrijven adequate informatie openbaar maken over de risico’s, kansen en effecten van hun activiteiten op mens en milieu.

Met de implementatie van de CSRD zal het ook rapportage over de CO₂-uitstoot van de onderneming vereist zijn. Hoewel de rapportageverplichting WPM niet samenvalt met de CSRD vereisten, zal informatie verzameld met het oog op de WPM rapportage ook gebruikt kunnen worden in de CSRD rapportage.

Bulb icon

Rydoo ondersteunt bedrijven bij het voldoen aan de WMP-rapportageverplichting. Neem contact op met jouw Rydoo-contactpersoon en/of raadpleeg ons help centre artikel over ESG en CO₂ rapportering in Rydoo.

Laatst gewijzigd